logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > OSI Reference model > Funkcia každej vrstvy

OSI Reference model

Funkcia každej vrstvy.

Vrstva 7: Aplikačná vrstva

Je najbližšia k užívateľovy a poskytuje sieťové služby pre uživateľské aplikácie. Od iných vrstiev sa líši tým, že neposkytuje služby pre iné vrstvy.Príklady takejto vrstvy sú Spreadsheetove programy.

Vrstva 6: Prezentačná vrstva

Zaistí, že informácia, ktorú pošle aplikačná vrstva jedného systému, je čitateľná druhou aplikačnou vrstvou.Čiže yaistí, že data sú čitateľné príjmajúcim systémom.

Vrstva 5: Zasadacia vrstva

Ako to už prezrádza meno, zasadacia vrstva uloží, zvládne to a ukončí zasadanie medzi dvoma komunikujúcimi hostiteľmi.

Vrstva 4: Transportná vrstva

Transportná vrstva sa pokúša poskytovať datovú dopravnú službu, ktorá chráni horné vrstvy pred dopravnými implementačnými detailami.

Vrstva 3: Sieťová vrstva

Sieťová vrstva je komplexná vrstva, ktorá poskytuje konektivitu a výber cesty medzi dvoma hostiteľskými systémamy, ktoré môžu byť lokalizované na dvoch odlišných

geografických sietiach.

Vrstva 2: Vrstva dátového spojenia

Táto vrstva zabezpečuje spoľahlivý prenos dát cez fyzické spojenie.Ak si chcete zapamätať vrstvu 2 s čo najmenej slovami tak si spomente na reguláciu vody alebo rám.

Vrstva 1: Fyzická vrstva

Fyzická vrstva definuje elektrické, mechanické, procedurálne a funkčné špecifikácie pre aktivovanie,udržanie a deaktivovanie fyzického spojenia medzi koncovými systémami.A ak si chcete pamätať definíciu fyzickej vrstvy tak si ln spomente na signály a médiá.

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaÚčel OSI odkazového modelu
odrazkaSedem vrstiev OSI odkazového modelu
odrazkaFunkcia každej vrstvy
odrazkaZhrnutie
odrazkaMená pre data v každej vrstve OSI modelu.

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer