logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Zhrnutie

Zhrnutie

Táto kapitola začala tým, že ste popísali, aké vrstvy sú použité pre obecné formy komunikácie.V tejto sekvencii ste sa dozvedeli, že data cestujú od zdroja k cieľu cez médium, a že protokol je formálny popis súborou, pravidiel a konvencií, ktoré hovoria ako si má zariadenie na sieti vymeniť informáciu.

Opísali ste si 7 vrstiev, ktoré teraz nebudem rozpisovať, a o ktorých viete všetko základné.Ďalej ste si povedali, že zhrnutie je proces, krotého dáta sú zbalené v zvláštnom protokole.

V poslednej časti kapitoly ste sa dozvedeli o TCP/IP modelu a ten ste porovnávali s OSI modelom.Teraz keď máte aké-také chápanie o OSI modele a jeho vrstvách, v ďalších kapitolách sa naň budete pozerať hlbšie.

späť
horeEditor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaÚvod
odrazkaObecný model komunikácie
odrazkaOSI Reference model
odrazkaPorovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu
odrazkaZhrnutie

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer