logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod

Úvod

Mapa stránok
Úvod

Obecný model komunikácie

Používa vrstvy, aby analyzoval problémy v toku materiálu
Zdroj, cieľ a dátové balíky
Media
Protokol
Evolúcia ISO prepojenie štandardov

OSI Reference model

Účel OSI odkazového modelu
Sedem vrstiev OSI odkazového modelu
Funkcia každej vrstvy
Zhrnutie
Mená pre data v každej vrstve OSI modelu.

Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu

TCP/IP odkazový model
Vrstvy TCP/IP odkazového modelu
TCP/IP protokol graf
Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu
Použitie OSI a TCP /IP modelu v učebnom pláne

Zhrnutie


začať
horeEditor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaÚvod
odrazkaObecný model komunikácie
odrazkaOSI Reference model
odrazkaPorovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu
odrazkaZhrnutie

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer