logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu > TCP/IP odkazový model.

Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu.

TCP/IP odkazový model.

Aj keď je odkazový model OSI všeobecne uznávaný, historicky a technicky otvorený štandard Internetu je prenosový riadiaci protokol /Internetový protokol (TCP/IP). Odkazuje sa na model a TCP/IP protokol hromadí a umožňuje dátovou komunikáciu medzi nejakými dvom apočítačmi, kdekoľvek na svete, skoro rychlosťou svetla. TCP/IP model má historicky význam.Úplne ako štandardy, ktoré dovolili telefón, elektrickú energiu, železnicu atď.

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaTCP/IP odkazový model
odrazkaVrstvy TCP/IP odkazového modelu
odrazkaTCP/IP protokol graf
odrazkaPorovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu
odrazkaPoužitie OSI a TCP /IP modelu v učebnom pláne

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer