logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu > Vrstvy TCP/IP odkazového modelu

Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu.

Vrstvy TCP/IP odkazového modelu

U.S. oddelenie obrany vytvorilo TCP/IP pretože potrebovali vytvoriť sieť, ktorá by bola schopná prežiť aj ťažké chvíle ako napr. atómovú vojnu.

Aplikačná vrstva:

Návrháry od TCP/IP cítili, že protokol vysokej úrovne by mal zahrňovať zasadané a prezentačné vrstvové detaily.Jednoducho vytvorili aplikačnú vrstvu, ktorá sa zaoberá vysokoúrovňovými protokolmy,pochádzajú z reprezentácie, kódovania a dialogickej kntroly.

Transportná vrstva:

Táto vrstva sa zaoberá záležitosťami "quality-of-service",spoľahlivosťou, reguláciou prietoku a opráv chýb.Jeden z jeho protokolou,prenosový riadiaci protokol(TCP), poskytuje vynikajúce a ohybné spôsoby ako vytvoriť spoľahlivú, dobre plynúcu, nízku chybu sieťovej komunikácie.

Internetová vrstva:

Účel Internetovej vrstvy je posielať balíky z hociakej siete vlanej Internetwork a zaistiť príchod do cieľa nezávisle od cesty a siete.Špecifický protokol, ktorý riadi túto vrstvu je nazývaný Internetový protokol(IP).

Sieťová prístupová vrstva:

Názov tejto vrstvy je dosť široký a skoro až mätie.Je to vrstva, ktorá sa zúčastňuje všetkých záležitostí, a že IP balík vlastne vyžaduje fyzické spojenie a potom musí spraviť ďalšie fyzické spojenie.To zahrňuje LOKÁLNU SIEŤ a WAN.

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaTCP/IP odkazový model
odrazkaVrstvy TCP/IP odkazového modelu
odrazkaTCP/IP protokol graf
odrazkaPorovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu
odrazkaPoužitie OSI a TCP /IP modelu v učebnom pláne

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer