logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu > TCP/IP protokol graf

Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu.

TCP/IP protokol graf


img3

Znázornený diagram je nazývaný protokolový graf.To ilustruje časť obyčajných protokolov, ktoré sú špecifikované TCP/IP odkazovým modelom.

Při aplikačnej vrstve budete vydieť rôzne úlohy, ktoré vy nebudete vedieť rozpoznať. Aplikácie:

FTP- protokol an prenos súborov (file transfer protokol)

HTTP- protokol an prenos hypertextov(hypertext transfer protokol)

SMTP- protokol na jednoduchý prenos pošty (Simple Mail Transfer protocol )

DNS- systém doménového mena(domain name systém)

TFTP- protokol na prenos triviálnych súborov(trivial file transfer protokol)

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaTCP/IP odkazový model
odrazkaVrstvy TCP/IP odkazového modelu
odrazkaTCP/IP protokol graf
odrazkaPorovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu
odrazkaPoužitie OSI a TCP /IP modelu v učebnom pláne

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer