logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu > Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu.

Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu.

Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu.

Ak porovnávate OSI model a TCP/IP model tak viete, že majú podoby a rozdiely.

Podoby:

Obe majú vrstvy

Obe majú aplikačné vrstvy,ale zahrňujú celkom iné služby

Obe majú porovnateľnú dopravu a sieťové vrstvy

Rozdiely:

TCP/IP spojí prezentačné a zasadacie vrstvové záležitosti do jeho aplikačnej vrstvy

TCP/IP kombinuje OSI údaje a fyzické vrstvy do jednej vrstvy

TCP/IP vyzerá jednoduchší,pretože má menej vrstiev

TCP/IP sú štandardy, okolo ktorých sa Internet vyvýjal

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaTCP/IP odkazový model
odrazkaVrstvy TCP/IP odkazového modelu
odrazkaTCP/IP protokol graf
odrazkaPorovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu
odrazkaPoužitie OSI a TCP /IP modelu v učebnom pláne

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer