logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu > Použitie OSI a TCP /IP modelu v učebnom pláne.

Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu.

Použitie OSI a TCP /IP modelu v učebnom pláne.

Aj keď TCP/IP protokoly sú štandardy, s ktorými Internet rástol, tento učebný plán bude používať OSI model pre následujúce dôvody:

Celosvetový,druhový, protokolový samostatný štandard.

Má viac detailov, ktoré pomáhajú k lepšiemu vyučovaniu a učeniu.

Má viac detailov, ktoré môžu byť pomocné pri opravovaní.

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaTCP/IP odkazový model
odrazkaVrstvy TCP/IP odkazového modelu
odrazkaTCP/IP protokol graf
odrazkaPorovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu
odrazkaPoužitie OSI a TCP /IP modelu v učebnom pláne

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer