logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > OSI Reference model > Účel OSI odkazového modelu

OSI Reference model

Účel OSI odkazového modelu

OSI reference model je primárny model pre sieťové komunikácie. Aj keď sú tam aj iné modely najviac prepojí obchodníkov a hlavne ked chcú zarobiť na použiťí užívateľa s ich produktom.Oni to používajú za najlepší dostupný nástroj pre učiacich sa ľudí o poielajúcich a prímajúcich dát na sieti.OSI odkazový model vám umožní prezerať si sieťové funkcie, ktoré nastanú u každej vrstvy.

V Osi odkazovom modely je sedem dosiahlych vrstiev, a všetky majú svoju zvláštnu sieťovú funkciu.Toto oddelenie sieťovacích funkcií je nazývané aj ako navrstvujúce.

Rozbije sieťovou komunikáciu na menšie,jednoduchšie časti.

Dovolí komunikáciu s rôznymi druhmi sieťového hardwaru a softwéru.

Predíde zmenám v jednej vrstve od ovplyvňovania iných vrstiev, aby mohli rychlejšie vyvýjať.

Rozbije sieťovú komunikáciu na menšie časti a to môžeme jednoduchšie pochopiť.

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaÚčel OSI odkazového modelu
odrazkaSedem vrstiev OSI odkazového modelu
odrazkaFunkcia každej vrstvy
odrazkaZhrnutie
odrazkaMená pre data v každej vrstve OSI modelu.

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer