logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Obecný model komunikácie > Evolúcia ISO prepojenie štandardov

Obecný model komunikácie

Evolúcia ISO prepojenie štandardov.

Včasný vývoj LOKÁLNYCH SIETÍ a WANS bol chaotický v mnohých smeroch. Včasné 80-desiate roky videly ohromné vzrasty v číslach a velikostiach sietí.Ako spoločnosť zistila, peniaze si mohli nechávať a produktivita mohla doniesť zisk používaním sieťovaciej technologie, pridali ďalšie siete a rozšírili existujúce siete skoro tak rychlo,ako bola uvedená nejaká nová sieť.Vlastnické systémy sú súkromne rozvinuté,vlastnené a kontrolované. V počítačovom priemysle je vlastníctvo opakom otvorenia. Vlastniť znamena, že jeden, alebo malá skupinka riadi celé použitie technológie. Otvoriť znamená, že technológia je dostupná celej spoločnosti.

Problém sietí, ktoré sú nezlučiteľné a neschopné komunikovať so sebou, International Organization for Standardization (ISO) skúmala sieťové schemy ako DECNET, SNA a TCP/IP aby našli súbor pravidiel. Ako výsledok tohto výzkumu, ISO vytvorili sieťový model, ktorý pomohol obchodníkom vytvoriť siete, ktoré by boli zlučiteľné a operovali by s inými sieťami.

The OSI odkazový model ( Poznámka: nepleťte si s ISO), uvolnený v 1984, bola popisová schéma, ktorú oni vytvorili. To poskytlo obchodníkom súbor štandardov a to zaistilo večšiu kompatibilitu a súčinnosť medzi rôznymi drumi sieťových technológií, ktoré boli vytvorené u veľa spoločností okolo sveta.

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaPoužíva vrstvy, aby analyzoval problémy v toku materiálu
odrazkaZdoj, cieľ a dátové balíky
odrazkaMedia.
odrazkaProtokol
odrazkaEvolúcia ISO prepojenie štandardov

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer