logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Obecný model komunikácie > Protokol

Obecný model komunikácie

Protokol

Je dôležité, aby všetky zaradenia hovorili tým istým jazykom preto, aby mohli dátové balíki cestovať po sieti od zdroja k cieľu.Protokol je súbor pravidiel, ktoré robia komunikáciu po sieti účinnejšou.Jedna technická definícia dátového komunikačného protokolu je : súbor pravidiel, alebo dohoda, to určuje format a prenos dát. Vrstvový n na jednom počítači komunikuje s vrstvovým n na druhom počítači. Pravidla a konvencia použitia tejto komunikácie sú kolektívne známe ako navrstviť n protokol.

img2
späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaPoužíva vrstvy, aby analyzoval problémy v toku materiálu
odrazkaZdoj, cieľ a dátové balíky
odrazkaMedia.
odrazkaProtokol
odrazkaEvolúcia ISO prepojenie štandardov

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer