logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Obecný model komunikácie > Media

Obecný model komunikácie

Media

Počas vášho štúdia, často počujete odkazy na slovo "stred".Stred je materiál, cez ktorý dátové balíky cestujú. To môžu byť akékoľvek následujúce materiály:

telefónne drôty
kategórie 5 UTP
koaxiálne káble
optické vlákna

Komunikácia bez nejakého drôtu sa nazýva bezdrôtový systém alebo komunikácia voľného priestoru. To je možné používaním elektromagnetických vĺn (EM). EM vlny, ktoré vo vákuu cestujú rychlosťou svetla zahrňujú: elektrické vlny, rádiové vlny, mirovlné vlny, infračervené svetlo, viditelné svetlo, ultrafialové svetlo, x-rays a gamma paprsky.

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaPoužíva vrstvy, aby analyzoval problémy v toku materiálu
odrazkaZdoj, cieľ a dátové balíky
odrazkaMedia.
odrazkaProtokol
odrazkaEvolúcia ISO prepojenie štandardov

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer