logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > Obecný model komunikácie > Zdroj, cieľ a dátové balíky

Obecný model komunikácie

Zdroj, cieľ a dátové balíky

Ako ste sa učili v prvej kapitole, najzákladnejší stupeň počítačovej komunikácie sa zkladá z binárnych čísel. Počítače, ktoré pošlu jedno, alebo dva kúsky informácie, tento systém by nebol užitočný, a tak sú tu iné zoskupenia: bajty, kilobajty, megabajty a gigabajty, ktoré sú nutné. Ak chcete nejakú informáciu preniesť an inú jednotku, tak si musíme uvedomiť, že všetky informácie vznikajú u zdroja, potom cestujú k cieli.

img1

Dátový balík je logicky zoskupená jednotka informácií, ktorá sa pohybuje medzi počítačovými systemamy. To zahrňuje aj vstupné informácie spolu s ich elementamy, ktoré sú nutné aby umožňoval spoľahlivú komunikáciu. Cieľová adresa identifikuje počítač, ktorý nakoniec balík dostane.

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaPoužíva vrstvy, aby analyzoval problémy v toku materiálu
odrazkaZdroj, cieľ a dátové balíky
odrazkaMedia.
odrazkaProtokol
odrazkaEvolúcia ISO prepojenie štandardov

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer