logo
Úvod  |   Obecný model komunikácie  |   OSI Reference model  |   Porovnanie OSI modelu a TCP/IP modelu  |   Zhrnutie
reklama reklama        reklama reklama
   Úvod > OSI Reference model > Mená pre data v každej vrstve OSI modelu

OSI Reference model

Mená pre data v každej vrstve OSI modelu

V objednávke dátových balíkov,ktoré každý cestuje od zdroja k cieľu, každá vrstva OSI modelu pri zdroji musí komunikovať s jeho vrstevničkovou vrstvou.Táto forma je odkazovaná ako Peer-to-peer comunication Počas tohto procesu si každý vrstvový protokol vymení informácie nazývané protokolové dátové jednotky-Protocol data units-(PDUs) medzi vrstevníčovymi vrstvami. Každá vrstva komunikuje na zdrojovom počítači, komunikuje s vrstvou presnou PDU a s jeho vrstevníčkovou vrstvou na cieľovom počítači.

Sieťová vrstva napríklad poskytuje službu pre transportnú vrstvu a transportná vrstva predloží údaje k prepojeniu sietí.

Vrstva dátového spojenia poskytuje službu pre sieťovú vrstvu.To zostruční sieťovú vrstvu.

späť hore dalej

Editor: Martin Tokár,  Designer: Martin Tokár,  Preklad: Miloš Poľaško

Copyright © 2002 Všetky práva autorov vyhradené. Kopírovaníe a iné pužívanie grafiky
alebo zdrojového kódu je povolené iba s písomným súhlasom autorov.
podrubriky
odrazkaÚčel OSI odkazového modelu
odrazkaSedem vrstiev OSI odkazového modelu
odrazkaFunkcia každej vrstvy
odrazkaZhrnutie
odrazkaMená pre data v každej vrstve OSI modelu.

odkazy
odrazkaCisco server
odrazkaGPH Michalovce
odrazkaInterval.cz
odrazkaMichalovce
odrazkaVinné

reklama
reklama


designer